Sponsored

วันพุธที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2552

วิตามินและสารอาหารสำหรับวัยรุ่น

เสริมสติปัญญาและสายตาและสุขภาพของวัยรุ่น ให้มีพัฒนาการที่ดี สมองของเด็กหลังคลอดทั่วโลกจะมีรูปแบบเหมือนกัน โดยแบ่งเป็น 2 ซีก คือสมองซีกขวา ซึ่งเป็นส่วนของจินตนาการ และความคิดสร้างสรรรค์สามารถพัฒนาได้มากในช่วงวัย 4-7 ปี ส่วนของการคิดที่เป็นเหตุเป็นผล จะพัฒนาในช่วง 9-12 ปี และสมองทั้งสองด้านจะเจริญเติบโตเต็มที่เมื่อเด็กอายุ 11-13 ปี แต่สิ่งที่กำหนดใาห้เด็กมีไอคิวต่างกัน คือ วิธีการส่งเสริมการเรียนรู้ การอบรมการเลี้ยงดู เซลล์สมองที่ไม่ได้เชื่อมโยงกันจะถูกทำลาย ซึ่งประสิทธิภาพของสมองนั้นก็จะขาดหายไป เช่น การคิดเป็น แก้ปัญหาเป็น ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อย่างเช่น คนไทยสมองส่วนนี้จะหดหายไป เพราะเราไม่ได้กระตุ้นให้เด็กฝึกคิด


ปัจจัยที่มีผลต่อสมอง
ปัจจัยที่ทำให้สมองเจริญเติบโตดีสำหรับกลุ่มวัยรุ่น
1.การได้ทำกิจกรรมกลุ่ม เข้าร่วมสังคม
2.ช่วยเหลือตัวเองตามวัย ได้ทำหรือเรียนสิ่งที่ชอบ
3.ได้รับคำชมเชย ความรักจากพ่อแม่/ผู้ใกล้ชิด
4.ศิลปะ ดนตรี กีฬา ออกกำลังกาย ร้องเพลงตามความชอบและอิสระไม่ใช่ท่องทฤษฎี
5.มองตนเองในแง่บวก
6.ได้จินตนาการ เช่นฟังนิทาน
7.เป็นคนยืดหยุ่น
8.ได้รับอาหารครบ 5 หมู่ โดยเฉพาะ ปลา ถั่วเหลือง ธาตุเหล็ก ไอโอดีน วิตามินบี
9.ได้รับการศึกษาที่เหมาะสม สร้างกระบวนการคิดมากกว่าเน้นความจำ
10.ออกกำลังกาย เพื่อเพิ่มออกซิเจนไปเลี้ยงสมอง

ปัจจัยที่ทำให้สมองถูกทำลายเกิดได้กับทุกวัย
1.ความเครียด จากสาเหตุต่างๆ เช่น
-เรียนหนัก ถูกบังคับให้ทำสิ่งที่ไม่ชอบ
-ถูกดุหรือต่อว่าทุกวัน ขาดความรักและความอบอุ่น
-ขาดการออกกำลังกาย พักผ่อน
-มองตนเองในแง่ลบ
-เข้มงวด และวิตกกังวลมากเกินไป

2.สมองไม่ได้ถูกกระตุ้นหรือถูกใช้เลย เช่น การคิดจินตนาการ ความคิดแปลกแตกต่าง คิดแก้ปัญหา
3.ขาดสารอาหาร
4.ความกังวล โกรธ ความเครียดนานๆ จะยับยั้งการเรียนรู้และทำลายสมอง
5.ได้รับสารพิษ ยาเสพติด เหล้า เบียร์ เครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์ บุหรี่ สารตะกั่ว ฯลฯ


อาหารที่ช่วยบำรุงสมองวัยรุ่น วัยเรียนรู้
อาหารที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาการของสมองของวัยรุ่นเป็นสิ่งจำเป็นมาก เพราะ "พัฒนาการสมอง"
ของเด็กที่ดี ส่งผลให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพอาหารที่มีประโยชน์โดยตรงต่อการพัฒนาสมองจึงเป็น
สิ่งจำเป็นที่เด็กในวัยนี้ควรได้รับอย่างเพียงพอ เนื่องจาก
-เซลล์สมองของเด็กวัยรุ่นยังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นจะต้องได้รับสารอาหารที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาของสมอง
-เพื่อช่วยเสริมสมาธิในการเรียน และความจำ

แต่ในภาวะปัจจุบัน การแข่งขันด้านการศึกษาสูงมาก เพื่อเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย ต้องคร่ำเคร่งกับการเรียน จึงทำให้ไม่สามารถรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบถ้วน อาหารจานเดียวหรืออาหารขยะที่ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการ จึงเป็นทางเลือกหลักของวัยรุ่นก่อให้เกิดภาวะทุพโภชนาการ ซึ่งส่งผลให้เกิดโรคต่างๆ เมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ได้ เช่น โรคภาวะกระดูกพรุน ภาวะไขมันในเส้นเลือดสูง โลหิตจาง โรคอ้วน โรคหัวใจ และโรคมะเร็ง เป็นต้น ดังนั้นการเสริมอาหารที่ช่วยในการพัฒนา และบำรุงสมองของวัยรุ่น เป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญไม่แพ้เด็กเล็กเช่นกัน


สารอาหารที่จำเป็นต่อการพัฒนาสมองของวัยรุ่น ได้แก่
DHA(Docosahexaenoic acid) เป็นกรดไขมันจำเป็น ชนิดไม่อิ่มตัวในกลุ่ม Omega 3 DHA ประกอบด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของเซลล์สมองและประสาทตาข้อมูลทางการแพทย์ระบุว่า 40% ของกรดไขมันในสมอง และ 60% ของกรดไขมันในประสาทตา คือ DHA

ประโยชน์ของ DHA ในการพัฒนาสมองและสายตาของเด็กวัยรุ่น
-ช่วยพัฒนาสมองและสายตา
-ช่วยในการเรียนรู้ เสริมความจำ
-ช่วยป้องกันการเกิดโรคสมาธิสั้น เสริมให้มีสมาธิดีขึ้น
-ช่วยป้องกันการเรียนรู้ช้า ทั่งการอ่านและเขียน


เลซิติน (Lecithin)และโคลีน(Choline)
สารโคลีนในเลซิตินจำเป็นต่อร่างกาย เพราะร่ายการจะนำโคลีนไปใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการสร้างสารสื่อประสาท ที่เรียกว่า อะเซทิลโคลีน(acetylcholine)ใช้ในการสื่อสารของมูลต่างๆ ระหว่างเซลล์ประสาทและเนื้อเยื่อประสาทและเลซิตินยังเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของเยื่อหุ้มเซลล์ในเนื้อเยื่อของอวัยวะสำคัญๆ เช่น สมอง ตับ หัวใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมอง ซึ่งมีเลซิตินเป็นส่วนประกอบถึง 30%

ประโยชย์ของเลซิติน ในการพัฒนาสมองของเด็กวัยรุ่น
-ช่วยเสริมพัฒนาการสมอง การพูด การเคลื่อนไหว
-ช่วยในการเรียนรู้ เสริมสร้างความจำที่ดี ควบคุมการส่งเสริมการทำงานของระบบประสาท
-ช่วยบรรเทาควาทเครียดที่เกิดขึ้นจากการเรียนหนังสือ

สนับสนุนข้อมูลโดย ศูนย์ข้อมูลวิชาการ
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ พีทีวาย จำกัด
MEGA We Care

ไม่มีความคิดเห็น: